Najważniejsze elementy uprawy Oxytree

Oxytree jest najbardziej wartościowym drzewem liściastym dla ekosystemu i ludzi,

 dlatego jego plantacje będą zdobywały coraz więcej zwolenników. Ze względów na rosnące zapotrzebowanie na drewno o wysokich parametrach jakościowych ilości plantacji będzie dynamicznie rosnąć ze względu na jego wysokie walory biznesowe, czyli cenę drewna. To co jest istotne dla przewidywalnego i przeliczalnego biznesu, to konkretna cena jaka jest podana w umowie kupna sadzonek i firma Carbon Solutions Global Ltd. zapewnia odkupienie wyprodukowanego na plantacjach dowolnych ilości tego drewna.

oxytree_po_scięciu

Najważniejsze elementy w prowadzeniu plantacji Oxytree

1. Budowa silnego i wydajnego systemu korzeniowego.

2. Przebudowa profilu glebowego od 0 do 150 cm głębokości minimum. 

system korzeniowyPodstawowym warunkiem dobrego wzrostu Oxytree jest silny system korzeniowy. Dlatego trzeba zadbać, by od początku wszystkie warunki były nakierowane na ten cel. Jeśli zapewni się sadzonce Oxytree odpowiedni profil glebowy, co będzie sprzyjać szybkiemu rozwojowi korzeni, to efekty będą szybko widoczne ponad glebą i to z każdym rokiem coraz wspanialsze.

Kopanie za małych dołków pod sadzonki odbiera szansę Oxytree – i również plantatorowi – osiągnięcia w oczekiwanym czasie [ 6-7 lat ] takich rozmiarów, które kwalifikowałyby je do uzyskania drewna I klasy na jak największą wysokość.

Zrozumienie tych podstawowych dwóch zależności wymusza odwierty dołów pod sadzonki i wypełnienie ich wzbogaconą glebą, ponieważ polskie gleby są pochodzenia polodowcowego i wymagają dostosowania do potrzeb Oxytree, a nie wygody plantatora. Dlatego koniecznym jest zrobienie dołków do głębokości minimum 1,5 m, a najlepiej nawet do 2 m, a następnie wypełnienie ich specjalnie przygotowaną glebą wzbogaconą masą organiczną. O kwestiach technicznych wykonywania dołków będzie mowa w dalszych częściach instrukcji.

W celu zapewnienia najlepszych warunków glebowych dla Oxytree należy wykonać wiele kluczowych czynności przygotowawczych, które są ważniejsze niż czynności w późniejszych miesiącach:

1. Próby glebowe – by poznać skład gleby

2. Odchwaszczenie pola pod plantację

3. Wapniowanie aby utrzymać pH > 5,5

4. Użyźnienie gleby odpowiednimi składnikami

5. Przygotowanie dołków pod sadzonki

6. Wypełnienie dołków wzbogaconą mieszanką

7. Przygotowanie zaplecza i ochrony sadzonek 

posadzUlokowanie sadzonek Oxytree we wcześniej przygotowanych miejscach i dbanie o nie w pierwszym roku oraz w kolejnych latach jest ważne ze względu na zapewnienie jak najlepszych warunków dla uzyskania dużych przyrostów oraz wysokiej jakości drewna.

1. Dostarczenie odpowiednich ilości wody

2. Pielęgnacja podczas wzrostu

.

.


.Jeśli powyższe informacje były przydatne dla Ciebie, kliknij „Lubie to!i Udostępnij!”