Warsztaty naukowe

 

I Warsztaty Naukowe „Oxytree – drzewo przyszłości” za nami!

 

Pierwsze spotkanie naukowe dotyczące drzewa Oxytree odbyło się 22 marca 2017 i zorganizowane zostało przez wrocławski oddział Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa.

 

 

Warsztaty składające się z dwóch sesji merytorycznych i paneli dyskusyjnych, były doskonałą okazją do spotkania naukowców, ekspertów i specjalistów zajmujących się Oxytree.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęła prawdziwe tłumy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym goście z całej Polski, m.in. z Warszawy, Lublina oraz Gdańska. W spotkaniu uczestniczyli prelegenci, naukowcy i badacze Oxytree z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego we Wrocławiu. Każdy z nich zaprezentował własne spostrzeżenia na temat Oxytree w formie wykładu połączonego z prezentacją.

 

 

Po uroczystym otwarciu warsztatów, przemowie dr inż. Tomasza R. Sekutowskiego z IUNG oraz prof. dr hab. Mariusza Kucharskiego – kierownika Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, nastąpiła pierwsza sesja merytoryczna warsztatów. Po przedstawieniu firmy przez Dyrektora Generalnego Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. Łukasza Wilczewskiego, swoje przemówienie na temat pierwszych plantacji w Polsce wygłosił mgr inż. Kamil Jakubowski.

Wystąpienie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu polegało na ocenie rozwoju i plonu biomasy drzew Oxytree w pierwszym roku prowadzenia plantacji. Swoje badania dr hab. inż. Marek Liszewski, prof. nadzw. oraz dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski oparli o poletka doświadczalne Oxytree, prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na terenie Psar i Pawłowic. Podsumowując wyniki i obserwacje, jakich dokonali badacze po pierwszym roku prowadzenia poletek doświadczalnych w Pawłowicach i Psarach, Oxytree dobrze czuje się w różnych warunkach glebowych – dobrze rozwija się nie tylko na glebie piaszczystej i przepuszczalnej, ale i gliniastej i zwartej. Badacze potwierdzili dużą dynamikę wzrostu Oxytree niezależnie od typu gleby, na której rośnie Oxytree, a jednocześnie małe wymagania glebowe roślin. Na podstawie obserwacji naukowcy stwierdzili, że Oxytree z 1-rocznej plantacji jest rośliną wytrzymałą na silne podmuchy wiatru, silnie ukorzenioną, posiadającą sztywne pędy i mocno osadzone na pędzie liście. W swojej ocenie całorocznego rozwoju Oxytree naukowcy ujęli również okres, w którym temperatura spada – wrzesień i październik to miesiące, w których rośliny zmieniają pokrój, liście są sztywniejsze, ogonki liściowe czerwienieją, a pęd drewnieje, czyli prawidłowo przygotowuje się do zimy. Najważniejszym wnioskiem obu badaczy było prawidłowe przezimowanie Oxytree w różnych warunkach glebowych – zarówno na glebie gliniastej, jak i piaszczystej.

 

 

Tematyka drugiej części spotkania dotyczyła właściwości i wykorzystania Oxytree. Dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego we Wrocławiu podczas swojego wystąpienia przedstawiła wstępne wyniki rolniczego wykorzystania ścieków na plantacjach drzew hybrydowych Oxytree. Badaczka omówiła korzyści ekologiczne i ekonomiczne związane z nawadnianiem plantacji z wykorzystaniem ścieków. Jej zdaniem, koszty, jakie trzeba pokryć w trakcie oczyszczania ścieków zredukują się dzięki plantacji Oxytree.

Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego omówił jedną z najciekawszych i budzących największe zainteresowanie kwestii. Jego wykład dotyczył bowiem inwazyjności – cechy, którą przypisuje Oxytree wielu sceptyków. Profesor stwierdził brak potwierdzonych w literaturze doniesień świadczących o szkodliwych wpływie Oxytree na środowisko. Według niego wstępne oceny nie wskazują zagrożenia ze strony Oxytree, mimo to niezbędne są dalsze badania naukowe dotyczące oddziaływania Oxytree na środowisko w polskich warunkach, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości na temat inwazyjności rośliny.

 

 

Ostatni z wykładów dotyczący wstępnych wyników badań nad wpływem Oxytree na receptory roślinne podzielony został na dwie części. Pierwszą z nich poprowadził mgr inż. Maricin Bortniak, drugą dr inż. Tomasz R. Sekutowski z IUNG. Prelegenci swoje wystąpienie oparli na badaniach Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wykonanych w listopadzie i grudniu 2016 roku, których celem było ustalenie wpływu gleby po 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy. Badanie wykonane w warunkach laboratoryjnych, dowiodło, że gleba z 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree nie wpływa na rozwój roślin testowych. Wynikiem doświadczenia był brak statystycznie istotnych różnic w początkowym wzroście roślin, w zależności od użytej gleby.

 

 

Ożywiona dyskusja, jaka towarzyszyła spotkaniu zaowocowała szeregiem pytań, na które w dalszej kolejności będą odpowiadać jednostki badawcze. Jednak najważniejsze kwestie takie jak prawidłowe przezimowanie, nieinwazyjność i niewyjaławianie gleby przez Oxytree, które były najważniejsze dla naszego audytorium, zostały potwierdzone przez naukowców.


 

Jeśli powyższe informacje były przydatne dla Ciebie, kliknij „Lubie to!i Udostępnij!”